Vyhlásené zákazky verejného obstarávania

Verejné obstarávanie od 1. 1. 2019

P.č.

Predmet zákazky

CPV Kód

Lehota dodania

Lehoata na predkladanie ponúk

Termín zadávania zákazky

Prílohy

Miesto dodania

1/2019

Upratovanie administra-tívnych priestorov vrátane dodávania čistiaceho, hygienického a dezinfekčného materiálu

90910000-9

1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

16. 12. 2019 do 12:00 hod.

PDF

Palisády 36, 811 06 Bratislava

2/2019

Výučba anglického jazyka

80580000-3

1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

16. 12. 2019 do 12:00 hod.

PDF

Palisády 36, 811 06 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršie položky verejného obstarávania nájdete v archíve starej stránky.