Rada pre vysielanie a retransmisiu je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.


Aktuality

Rýchly prístup

Sťažnosti

Elektronický formulár na podanie sťažnosti

Žiadosti o licenciu/registráciu

Zoznam žiadostí o udelenie licencie/registrácie pre fyzické a právnické osoby

Plán zasadnutí Rady

8. decembra 2021
22. decembra 2021

Plánované udalosti

7. 12. 2021 - Towards a European Media Freedom Act (Webinar)
14. 12. 2021 - Ako môžeme bojovať proti nelegálnemu a škodlivému online obsahu? (Webinar)