Termíny zasadnutí Rady

28. augusta 2019

Zasadnutie Rady


11. septembra 2019

Zasadnutie Rady


25. septembra 2019

Zasadnutie Rady


9. októbra 2019

Zasadnutie Rady


22. októbra 2019

Zasadnutie Rady


6. novembra 2019

Zasadnutie Rady


20. novembra 2019

Zasadnutie Rady


4. decembra 2019

Zasadnutie Rady


18. decembra 2019

Zasadnutie Rady