Program zasadnutia RVR dňa 23. 6. 2015

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 23. 6. 2015 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 314/SO/2015                
(na vysielanie programu Da Vinciho kód zo dňa 5. 4. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 268/SO/2015                    
(na vysielanie programu Hľadá sa Nemo - upútavky zo dňa 6. 4. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 357/SO/2015                    
(na vysielanie programu Milujeme víkend zo dňa 2. 5. 2015)
Vysielateľ: D.EXPRES, k. s.                        číslo licencie: R/112

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 295/SO/2015                
(na vysielanie programu Rodinka na výlete zo dňa 13. 4. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: TD/109

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 322/SO/2015                
(na vysielanie programu Teror v škole zo dňa 29. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.327/SO/2015                    
(na vysielanie programu Láska na druhý pohľad zo dňa 27. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 326/SO/2015                    
(na vysielanie programu Trhák pána Bowfingera zo dňa 28. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 324/SO/2015                
(na vysielanie programu Môj otec je šialenec zo dňa 28. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 317/SO/2015                
(na vysielanie programu NCIS – Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 31. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17
11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 302/SO/2015                
(na vysielanie reklamy AXE zo dňa 11. 4. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                číslo licencie: T/39; TD/15

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 255/SO/2015                
(na vysielanie programu Tokarev zo dňa 22. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 253/SO/2015, 254/SO/2015, 258/SO/2015                
(na vysielanie programu Mišo a Mona z 24.3.2015 a Hemendex z 25. 3. a 26. 3. 2015)
Vysielateľ: D.EXPRES, k. s.                                         číslo licencie: R/112

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 337/SO/2015                
(na vysielanie programu Stratení vo vesmíre zo dňa 1. 4. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: TD/47

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 301/SO/2015                
(na vysielanie reklamného šotu Strongbow zo dňa 15. 4. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 334/SO/2015 a 335/SO/2015                
(na vysielanie programov Búrlivé víno a Chlapi neplačú zo dňa 30. 3. 2015/predelové komunikáty)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 333/SO/2015                
(na vysielanie programu Babovřesky zo dňa 6. 4. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 280/SO/2015                
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 7. 4. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 359/SO/2015                
(na vysielanie programu Unesené zo dňa 2. 5. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 266/SO/2015                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 31. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 338/SO/2015                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 315/SO/2015                
(na vysielanie programu Muži v čiernom 3 zo dňa 4. 4. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 316/SO/2015                
(na vysielanie programu Koniec lží zo dňa 2. 4. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1

24/ Sťažnosť č. 328/SO/2015                
(na vysielanie programu Chlapi neplačú zo dňa 1. 4. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

25/ SK č.: 174/SKO/2015 zo dňa 24.2.2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 887/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 3. 12. 2014 až 7. 12. 2014/tv Piešťany
ÚK: TV Stream s. r. o.                                                  číslo licencie: TD/108

26/ SK č.: 238/SKO/2015 zo dňa 24. 3. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 907/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Svätá omša zo sviatku Svätej rodiny / 28.12.2014/Dvojka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

27/ SK č.:
•    205/SKO/2015 zo dňa 10. 3. 2015
•    206/SKO/2015 zo dňa 10. 3. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 891/SO/2014, 901/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dva a pol chlapa/11. 12., 12. 12. 2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41, TD/17

28/ SK č.: 239/SKO/2015  zo dňa 24.3.2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 30/SO/2015)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a), § 34 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/kumunikáty/reklamné šoty/deň: Štartovací balíček TV JOJ /14. 1. 2015  o cca 23:12 a 23:29 hod., 15. 1. 2015 o cca 20:24 hod., 18. 1. 2015 o cca 20:24 hod./14. 1. 2015 od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                         číslo licencie: T/39, TD/15

29/ SK č.: 237/SKO/2015  zo dňa 24.3.2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 36/SO/2015)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/reklamné šoty/deň: Miami Vice /17. 1. 2015 o 20:33 hod.,  o cca 22:33:22 hod. do 23:03:21 hod., o cca 22:36:40 hod. a o cca 22:52:13 hod./JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                       číslo licencie: T/39, TD/15

        
NEVEREJNÉ


30/ S SK č.: 410/SKL/2015 zo dňa 19. 5. 2015
Žiadosť o rozhlasovú  licenciu (vydanie krátkodobej licencie)
ÚK: Slovenská letecká agentúra s.r.o., Banská Bystrica                 

31/ SK č.: 563/SKL/2015 zo dňa 11. 5. 2015
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie
ÚK: RSNET TV 01 s.r.o., Rimavská Sobota                

32/ SK č.: 469/SKL/2015 zo dňa 21. 5. 2015
Žiadosť  o zmenu  licencie  na rozhlasové terestriálne vysielanie
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.                     číslo licencie: R/104

33/ Rôzne
                                                                             prof. Miloš Mistrík
                                                                              predseda Rady
                                                                pre vysielanie a retransmisiu

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak