Rada pre vysielanie a retransmisiu

Rada pre vysielanie a retransmisiu

Rada pre vysielanie a retransmisiu je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.

Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu. Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona.

AKTUALITY

 

Publikácia ERGA k mediálnej pluralite pripravená pod slovenským vedením

10. január 2019

Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboš Kukliš, popri svojej pozícii predsedu ERGA počas roka 2018 viedol aj pracovnú skupinu ERGA,  zaoberajúcu sa mediálnou pluralitou. Výsledkom je publikácia ERGA „Interná mediálna pluralita v audiovizuálnych mediálnych službách v EÚ: pravidlá a prax“, ktorá bola dnes zverejnená.

Viac info

Plán zasadnutí Rady na 1. polrok 2019

23. január
6. február
20. február
6. marec
20. marec
3. apríl
24. apríl
7. máj
22. máj
5. jún
19. jún
3. júl

Viac info
 

OZNAMY

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak